30 oktober 2010

Cirkusflickan

År 1917 är Ellen sex år gammal. På dagarna roar hon sig med att klättra omkring på broar och titta på människorna påmarknaden, och en dag upptäcker hon plötsligt att det är en kvinna som står och tittar på henne. Kvinnan, som ser ut att vara finare och rikare än de andra på marknaden, berömmer Ellen för att hon är så vig. Nästa gång Ellen ser kvinnan kommer hon för att prata med Ellens mamma om någonting, någonting Ellen inte får höra. Samtalet med kvinnan verkar göra Ellens mamma väldigt upprörd, och hon försäkrar sig om att Ellen tycker att hon har det bra, att hon trivs hemma. Det gör Ellen verkligen, men efter ett tag dyker två personer från Barnavårdsnämnden upp hemma hos Ellen och hennes mamma, och berättar att de fått höra att Ellen inte har det så bra och kanske kommer behöva bo på barnhem. Dagen därpå kommer kvinnan, som heter Madame Zenhita, tillbaka och förklarar att Ellen ska följa medhenne till cirkusen där Madame Zenhita och hennes bror är direktörska och direktör.

2 kommentarer: